цахим хичээл

Зайн сургалт монгол хэл


04:58 - 2011-5-6

Гэрийн даалгавар

"Математик"

1. Сургалтын материалаас хуу-10-20 бод

2. Сургалтын материалаас Өгүүлбэртэй бодлого- 1. Бүгдийг олох 2. Үлдэгдлийг олох 3. Нийлмэл бодлогыг бод .

3. Бүндэн багшийн өгүүлбэртэй бодлогоос 1-10 ийг бод


Зуны даалгавар

1. Сургалтын материалаас геометрийн бодлого , илэрхийллийн утгыг олох, магадлал статистикийн бодлогыг бод

2. Бүндэн багшийн өгүүлбэртэй бодлогоос 10-30 хүртэл бодож шинэ дэвтэр гарга.


" Монгол хэл"

1. Сургалтын материалаас өдөрт нэг сэдэв хуулан бичлэг бич
2. Эр үгийн доогуур -1
     Эм үгийн доогуур-2
      Хос эгшигтэй үгийн доогуур -3 зур
3. Үлгэрийн номноос өдөрт нэг сэдэв уншиж ...

04:41 - 2011-5-3

Бие даалтын даалгавар

1. (81-67+25)-16=
    
     92-(36+4Cool+19=
    
     27+18-(42-36)=
   
      39+28-45+8=
2. 28+h=63      h-38=72
    81-h=38        h+29=51

3. Геометрийн бодлого

а. Нэг нь 6см нөгөө нь түүнээс 2см богино хэрчим зур
б. Нэг нь 4см нөгөө нь түүнээс 3см аарилүү хэрчим зурж бүгдийг ол.

4. Өгүүлбэртэй бодлого
аав 16 чихэр 8дүү түүнээс 93 аар цөөн чихэр идсэн бол бүгд хэдэн чихэр идсэн бэ?

 1-р анги 22 мод 2-р анги түүнээс 17 оор илүү мод усалсан бол 2-р анги түүнээс 17 оор илүү мод усалсан бол 2- ранги хэдэн мод услав.
                                                                                               ...

12:27 - 2011-5-3

Зайн сургалт математик


01:02 - 2011-5-2

Гэрийн даалгавар

Тоо бодлого- С/м аас нэртэй тоо №21,22,23,24, ийг бод
Монгол хэл- Тэмүүжин сэдвийг хуулж бичээд эр ,эм үгийн доогуур зур

10:36 - 2011-5-2

Эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө


05:35 - 2011-3-23

Цахим хичээл цаасан урлал


04:27 - 2011-3-23

1-10-н тооны бүтэц


04:18 - 2011-3-23

цахим хичээл


03:44 - 2011-3-23

Тухай:Нvvр
Хувийн мэдээлэл
Архив
Найзууд

Шинэ бичлэгvvд
- Зайн сургалт монгол хэл
- Гэрийн даалгавар
- Бие даалтын даалгавар
- Зайн сургалт математик
- Гэрийн даалгавар
- Эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө
- Цахим хичээл цаасан урлал
- 1-10-н тооны бүтэц
- цахим хичээл

Найзууд
idiomatic-dormant